Kapitalizam u Velikoj Britaniji spada među najekstremnije u svijetu, treba hitno preispitati ulogu kompanija u društvu i razmotriti promjene u vlasničkoj strukturi, smatra profesor Colin Mayer, autor izvješća Britanske akademije o budućnosti korporacija.

“Kompanije trenutno ne donose korist nikome osim dioničarima, ne donose je ostalim zainteresiranim stranama niti široj zajednici”, naglašava profesor Mayer.

Stoga akademija u izvješću pod naslovom “Načela svrhovitog poslovanja” predlaže novu formulu – “profitabilno rješavati probleme ljudi i planete a ne zarađivati na stvaranju problema”.

Izvješće je objavljeno tjedan dana nakon što je laburistička stranka u predizbornom manifestu predložila radikalne promjene u vlasništvu i upravljanju kompanijama. Prijedlozi uključuju nacionalizaciju vodoprivrede, željeznice, pošte, širokopojasnog Interneta i obavezan transfer dionica kompanija zaposlenicima.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay