Europski parlament u travnju je izglasao propis protiv odšumljavanja – Uredbu o stavljanju na raspolaganje na tržište Unije i izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe EU-a br. 995/2010, koja je stupila na snagu 29. lipnja.

Ona obvezuje tvrtke da, u sklopu borbe protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti, u svoje proizvode koji se prodaju u EU-u ne ugrađuju sirovine koje su prouzročile deforestaciju (smanjeni udjel šumskog pokrova, najčešće zbog požara ili sječe) i degradaciju šuma (smanjenje ili gubitak biološke ili ekonomske produktivnosti i složenosti šumskih ekosustava, što rezultira smanjenom ukupnom opskrbom dobrobiti od šuma, kao što je drvo ili bioraznolikost).

Goveda, kakao, kava, palmino ulje, soja, drvo, guma, drveni ugljen i proizvodi od tiskanog papira obuhvaćeni su novim pravilima.

Cijeli članak možete pročitati na: lidermedia.hr

Foto: Pixabay