Konzultanti s MBA studija Sveučilišta u Cambridgeu rade na projektu pronalaska najboljih rješenja na području umjetne inteligencije i automatizacije za operativne kompanije Fortenova grupe
Vrijednosti Fortenova grupe uključuju i vodeću ulogu u implementaciji novih tehnologija i suradnji s vodećim obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i svijetu. U okviru toga usmjerenja je i suradnja sa Sveučilištem u Cambridgeu čiji je tim konzultanata s MBA studija, menadžmentu operativnih kompanija Fortenova grupe predstavio odabrana rješenja na području umjetne inteligencije i automatizacije. Ujedno, predstavljene su i kompanije koje imaju veliki potencijal da budu partneri Fortenova grupe na tom području.

Danas se umjetna inteligencija i automatizacija koriste u 40 posto velikih maloprodajnih lanaca i poduzeća za proizvodnju robe široke potrošnje, a očekuje se da će do 2021. godine njihov udio narasti na 80 posto. Budući da ta rješenja imaju značajan utjecaj kako na prihode, tako i na troškove poslovanja, njihova je primjena nezaobilazna u svakoj kompaniji koja želi biti konkurentna i vodeća na tržištu.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay