– Načet je veliki ledenjak… Srđan Kalebota the king of law (kralj prava) – tim je riječima bivši saborski zastupnik Goran Aleksić, a prije svega dugogodišnji agilni i uporni aktivist u ‘slučaju franak’, na svom Facebooku komentirao prvu pravomoćnu presudu o ništetnosti kredita u švicarskim francima na Županijskom sudu u Varaždinu u kojoj je tužitelja zastupao spomenuti splitski odvjetnik. Za “Slobodnu” je detaljnije pojasnio i što ona zapravo znači…

– Pitanje ništetnosti ugovora još uvijek nije riješeno pravno pitanje na Vrhovnom sudu. Ova presuda Županijskog suda u Varaždinu je pravomoćna i izvršna, znači na temelju te presude tužitelj će dobiti novac koji je tražio i još jednom tužbom će tražiti dodatan novac jer ovom nije tražio kompletan iznos zbog rizika od velikih troškova. No, ta će presuda zasigurno završiti na Vrhovnom sudu i onda će Vrhovni sud na temelju revizije morati konačno odlučiti jesu li ugovori s valutnom klauzulom CHF ništetni, jer će ta revizija, kad se donese, imati efekt na sve druge takve kredite – komentirao je Aleksić.

– Sud EU-a je već rekao svoje da je, ukoliko je valuta ništetna, trebao biti ništetan i ugovor. I tu uopće nema dileme, a kod nas ne samo da je ništetna valutna klauzula, što je predmet ugovora, nego je ništetna i promjena kamatne stope, što je cijena ugovora. Znači dva bitna elementa ugovora su ništetni. Osim toga, tu su još potencijalno ništetne ulazne naknade, kao i naknade za obradu kredita što je Sud EU-a također već proglasio ništetnim, ništetne su izlazne naknade za prijevremene otplate kredita, ništetne su zatezne kamate, jer je ugovoreno da ih određuje banka… Dakle, u tim našim ugovorima vrijede samo naziv banke i ime i prezime klijenta. Sve drugo gotovo ništa u tim ugovorima nije pravilno ugovoreno. Na sve ono što je Sud EU-a rekao da treba biti ništetno mi imamo dodatno ništetne ugovorne odredbe, pa prema tome očekujem da Vrhovni sud tu nema puno prostora za drugačija tumačenja… – smatra Goran Aleksić.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay