Lječilišne ustanove i usluge medicinskog wellnessa u mnogim europskim zemljama čine i do 25 posto turističkih prihoda. Pokretači su gospodarskog razvoja regija, zapošljavaju lokalno stanovništvo i rade cijelu godinu. Gosti zdravstvenog i lječilišnog turizma ostvaruju iznadprosječnu potrošnju i borave duže od prosjeka.

Predstavnici ove rastuće niše turizma, s prihodima na razini EU višima od 47 milijardi eura, okupit će se od 8. do 10. svibnja u Termama Tuhelj na godišnjem kongresu organizacije European SPAS Association (ESPA), uz suorganizaciju HGK i partnerstvo HTZ-a.

Detaljan program kongresa i informacije o predavačima nalaze se na web stranici kongresa.

Cijeli članak možete pročitati na: naturala.hr

Image by silviarita from Pixabay