S prvim danom ove godine na snagu je stupio paket devet zakona iz trećeg kruga porezne reforme, koji uz ostalo donosi nižu stopu PDV-a na meso, voće i povrće, jaja ili pelene, proširenje porezne osnovice za oporezivanje dohotka stopom od 24 posto, ukidanje doprinosa na plaću za zapošljavanje i zaštitu na radu, ali i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, itd.

Vlada premijera Andreja Plenkovića zakonodavno je poreznu reformu počela formulirati 2016. godine i s početkom 2017. godine krenuo je prvi krug u kojem je ukupno smanjenje poreznog tereta iznosilo 2,3 milijarde, u drugom je krugu 2018. godine rasterećenje iznosilo dodatnih 1,3 milijarde, a treći krug donosi rasterećenje od tri milijarde kuna. Tako u sva tri kruga porezne reforme rasterećenje iznosi oko 6,6 milijardi kuna, više je puta istaknuo ministar financija Zdravko Marić.

U paketu poreznih zakona čija primjena počinje s 1. siječnja 2019. su izmjene i dopune devet zakona – o porezu na dodanu vrijednost (PDV), porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na promet nekretnina, zakona o doprinosima, o trošarinama, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o administrativnoj suradnji u području poreza te Općeg poreznog zakona.

Cijeli članak možete pročitati na: glasistre.hr

Foto: Pixabay