Uredba o crowdfundingu predstavlja prvi put uniformirani, izravno primjenjivi set pravila za pružatelje usluga skupnog financiranja koji imaju poslovni nastan na području Europske unije, a odnosi se na pružatelje usluga skupnog financiranja koje je temeljeno na pozajmljivanju (engl. lending based) ili na stjecanju vlasničkih udjela (engl. equity based). Uredba se ne primjenjuje na ostale vrste skupnog financiranja, kao što je ono temeljeno na nagradama, donacijama ili kada se kao vlasnici projekta pojavljuju fizičke osobe – potrošači.

Navedeni propisi dio su projekta Unije tržišta kapitala koji ima za cilj olakšati pristup novim izvorima financiranja. Naime, Uredbom se otvara mogućnost za prekogranično djelovanje platformi za skupno financiranje, a time i prikupljanje kapitala od puno većeg broja ulagatelja. Također, usklađuju se minimalni zahtjevi koje pružatelji moraju ispuniti kada djeluju na matičnom tržištu i u drugim državama članicama. Cilj je Uredbe i povećati pravnu sigurnost kroz zajednička pravila o zaštiti investitora, unutar jedinstvenog europskog tržišta.

Sljedeći koraci su izrada sekundarnih propisa kojima će se detaljnije razraditi odredbe Uredbe.

Dokumenti su dostupni ovdje – Prijedlog Uredbe i Prijedlog Direktive.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay