OTP banka će u kolovozu sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1) pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima te na kredite u kunama biti niže za 0,11 postotnih bodova.

Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1).

U posljednjih pet godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.

Cijeli članak možete pročitati na: novac.jutarnji.hr

Foto: Pixabay