Udruga Franak objavila je dvije važne vijesti sa Suda EU-a, prva je o presudi donesenoj 3. rujna.2020. kojom su de facto ulazne naknade za obradu kredita proglašene ništetnima, a druga je o tome da će Sud EU 25. studenoga 2020. donijeti još jednu važnu odluku o neodredivim kamatama kakve su ugovarane i u Hrvatskoj.

Nadalje navode kako je presudom u spojenim predmetima C-84/19, C-222/19 i C-252/19 Sud EU odlučio: da nekamatni troškovi kredita koji su u okvirima maksimalne efektivne kamatne stope jesu podložni ispitivanju poštenosti na temelju Direktive 93/13, kao i da troškove koji ne čine glavnicu i kamate nacionalni sud mora provjeriti u smislu čine li oni stvarnu uslugu, i jesu li ti troškovi transparentno ugovoreni, a to znači da nije dovoljno da su gramatički razumljivi, nego moraju sadržavati i jasne ekonomske kriterije zbog kojih se takvi troškovi ugovaraju.

-Možemo zaključiti u skladu s tom presudom, budući da naknade za obradu kredita u hrvatskim potrošačkim ugovorima ne sadrže nikakva objašnjenja, osim šturoga pojma – „naknada za obradu kredita“ – da su sve takve naknade nepošteno ugovorene i zbog toga su ništetne – ističu u udruzi Franak.

Najavljaju i da će Sud EU 25. studenoga 2020. odlučivati o rumunjskom predmetu C-269/19 u kojemu će biti odgovoreno na pitanje koja se kamata primjenjuje ako je ugovorena neodrediva promjenjiva kamatna stopa (jednako kao što su ugovarane kamate u Hrvatskoj sve do 2013.).

-Sudska praksa u Hrvatskoj je takva da se primjenjuje početno ugovorena kamatna stopa, pa je moguće da će odgovorom na pitanja iz spojenih poljskih predmeta Sud EU utjecati na promjenu sudske prakse u Hrvatskoj, koja može biti samo u korist potrošača – naglašavaju u udruzi Franak.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay