Sud je sada ovdje stao na stranu tužitelja, korisnika kredita, koji je u Zagrebačkoj banci podigao nenamjenski kredit u kunskoj protuvrijednosti 15.200 eura na rok od sedam godina s kamatnom stopom od 9,5 posto godišnje.

Nastavno na vijest da je sudac Općinskog građanskog suda Marijan Glavaš donio presudu kojom je cijeli ugovor o kreditu u eurima proglasio ništetnim na temelju ništetne kamate jer se mijenjala jednostranom odlukom banke, Novi list je razgovarao s Goranom Aleksićem, koordinatorom Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak, iz koje su i ranije upozoravali da s kreditnim ugovorima s promjenjivom stopom nešto nije u redu, jer su se kamate mijenjale jednostrano i bez jasnih parametara.

“U većini kredita, bez obzira na valutu, ugovorenih prije 2013., kako potrošačkih tako i poslovnih, banke su ugovorile nezakonitu, neodredivu i zbog toga ništetnu promjenjivu kamatnu stopu čime su sebi omogućile diskrecijsku promjenu kamate kada im se svidi i kako im se svidi”, rekao je Aleksić. Kaže da po odredbama članka 269. do 272. takva neodrediva činidba (neodrediva promjena kamate) uzrokuje ništetnost ugovora.

“Kamata je i cijena kredita, a kada je ništetna cijena, ništetan je i ugovor…

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay