Neodrživost državnog duga SAD-a postaje sve jasnija, pa je ove godine počelo rušenje kreditnog rejtinga iz kreditnih agencija. Prvi potez je napravila agencija Fitch, srušivši kreditni rejting SAD-a s AAA na AA+.

Sličnu stvar je prije nekoliko dana napravila kreditna agencija Moody’s, koja ga još nije smanjila, ali je najavila smanjivanje tako da je promijenila prognozu sa stabilnih izgleda za zadržavanje trenutnog maksimalnog kreditnog rejtinga na negativne. To je najava mogućnosti njegovog smanjivanja prilikom sljedeće procjene.

Kreditni rejting SAD-a ne bi trebao imati najveću ocjenu

S obzirom na objektivne pokazatelje zaduženosti, tj. omjera državnog duga i BDP-a, postotka proračuna koji se godišnje troši na otplatu državnog duga i projekcije kretanja državnog duga u budućnosti, SAD ne bi trebao spadati u države sa savršenom ocjenom kreditnog rejtinga.

Cijeli članak možete pročitati na: index.hr

Image by Predrag Kezic from Pixabay