Mr. sc. Andrej Plenković, zastupnik u Europskom parlamentu, na Pravnom fakultetu u Splitu će u petak, 29. travnja, održati predavanje ‘Europski parlament u institucionalnoj strukturi Europske unije’. Njegovo izlaganje počinje u 10 sati u dvorani 6, a organizira se u okviru redovitih predavanja na kolegiju ‘Politička ekonomija’.
Na poziv docentice Marije Boban, zastupnik Plenković govorit će o položaju Europskog parlamenta unutar institucionalnog okvira Europske unije uspostavljenog Lisabonskim ugovorima, zatim o djelovanju i važnosti tog zakonodavnog tijela kao jedinog neposredno izabranog predstavničkog tijela EU-a, koje zastupa interese više od 500 milijuna građana.
Kao potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a osvrnut će se posebno i na vanjsku politiku Europske unije te ključne sigurnosne izazove u njezinom okruženju te ce studentima dati proširiti sama saznanja o funkcioniranju europskih institucija.