Nakon 23 godine rada na raznim pozicijama, dosadašnji direktor Velimir Vilović odlazi iz kompanije – objavila je uprava tvrtke “Cemex Hrvatska” sa sjedištem u Kaštel Sućurcu.

Prije odlaska direktor Vilović je u ime tvrtke s Nezavisnim sindikatom “Dalmacijacementa” potpisao sedamnaesti Kolektivni ugovor, odredbe kojega će se primjenjivati do kraja 2023. godine.

Prateći tržišna kretanja, novi ugovor predviđa povećanje plaća za dva posto fiksno, te dva do četiri posto varijabilno ovisno o platnom razredu, s ciljem da se snažnije povećaju najniže plaće i time umanji utjecaj inflacije i poskupljenja na životni standard zaposlenika.

Dio Kolektivnog ugovora i dalje su brojne beneficije iz prethodnog razdoblja poput božićnice, regresa, dopunskog osiguranja, jubilarnih nagrada, dara djeci, poklon bona ili naknade za novorođeno dijete, s tim da se neke od njih i proširuju. Primjerice, povećava se ukupni iznos regresa za godišnji odmor i božićnice, kao i visina naknade za novorođeno dijete, a trudnicama se osigurava pravo na slobodni radni dan mjesečno za obavljanje prenatalnih pregleda.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay