Znate li kakvi su to papiri, zašto ih je dobro imati i koliko biste mogli zaraditi?

Narodne obveznice mogle bi biti pravi hit. Velik broj građana, što pokazuje anketa tportala, spreman je financirati državu uz mogućnost solidne zarade. Ministar financija Marko Primorac najavio je da će obveznice biti izdane već u prvom kvartalu ove godine s rokom dospijeća od dvije godine i kamatnom stopom većom od tri posto…

Kao što joj i ime kaže, obveznica je vrijednosni papir kojim njezin izdavatelj priznaje postojanje neke obaveze prema dužniku. Zbog toga se ona nazva dužničkim vrijednosnim papirom, za razliku od, primjerice, dionice, vlasničkog vrijednosnog papira.

Između izdavatelja i imatelja obveznice uspostavlja se kreditni odnos. Znači, radi se o posuđivanju novca onome tko izdaje obveznicu, a nakon točno određenog roka posuđeni iznos se u cijelosti vraća imatelju obveznice i to uvećan za dogovorenu kamatu.

Obveznice izdaju, u pravilu, državne institucije, kao što su kod nas HNB, Ministarstvo financija i Državna agencija za osiguranje štednih uloga, ali i privatne kompanije, koje na taj način žele prikupiti novac za poslovanje bez promjene vlasničke strukture.

Pritom obveznica mora sadržavati nominalnu vrijednost (na njoj je navedena novčana vrijednost), kamatnu stopu, seriju i broj. Sastavni dio obveznice su kuponi, a oni daju pravo na isplatu pripadajuće kamate za određeno razdoblje (najčešće za jednu godinu, ali isplata kamata može biti i češća).

Najjednostavniji i najmanje rizičan način zarade na obveznicama je da ih se drži do roka njihova dospijeća. Na taj način se svake godine ubire kamata i to je dobar oblik štednje.

Uzmimo za primjer da će kuponska kamatna stopa za narodnu obveznicu iznositi 3,5 posto, a njezina nominalna vrijednost biti 200 eura (1500 kuna). To znači da će investitor svake godine ostvariti kamatu od sedam eura (52,5 kuna). U slučaju da se kupe tri obveznice, što čini ulaganje od 600 eura (4500 kuna), svake godine investitor će ubrati 21 euro (gotovo 160 kuna). Netko tko u to uđe s većim iznosom, primjerice 10.000 eura, godišnje će zaraditi 350 eura.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr