ZAGREB, 23. siječnja 2017. (Hina) – Građani koji su u 2016. godini ostvarili dobit od financijske imovine, odnosno tzv. kapitalnu dobit veću od 112 kuna, do kraja siječnja ove godine moraju Poreznoj upravi dostaviti JOPPD obrazac kako bi im se obračunao porez na dohodak od kapitala, koji iznosi 12 posto. 

Hrvatska je porez na dohodak od kapitala, odnosno na kapitalnu dobit uvela s 1. siječnja 2016. godine, stupanjem na snagu izmjena Zakona o porezu na dohodak. Taj zakon određuje da je porezni obveznik koji ima financijsku imovinu obvezan predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, osim kapitalnih dobitaka ostvarenih prodajom udjela u trgovačkim društvima, obračunati i uplatiti do 31. siječnja. To se odnosi na sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke, a koji će se oporezivati po stopi od 12 posto, i to bez priznavanja osobnog odbitka.

Iz Porezne uprave pritom ističu da oni čija ukupna kapitalna dobit za 2016. iznosi manje od 112 kuna, odnosno za koje bi porez na kapitalnu dobit iznosio manje od 15 kuna, ne moraju dostavljati JOPPD obrazac, jer bi sami trošak podnošenja tog obrasca bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak. Za njih će Porezna uprava samo evidentirati podatke, bez provođenja daljnjih postupaka.

Dohodak od kapitala, odnosno kapitalna dobit, predstavlja razliku između vrijednosti financijskog instrumenta u trenutku kada je kupljen te njegove vrijednosti u trenutku prodaje. Porez na takvu dobit plaća se na primitke od financijskih instrumenata stečenih nakon 1. siječnja 2016. te prodane unutar tri godine od dana stjecanja. O iznosu kapitalne dobiti građani od financijske institucije koja je posredovala u transakciji trebaju dobiti obavijest, odnosno izračun poreza temeljem evidencije stecanja i otuđenja financijskog instrumenta, koji je onda osnova za prijavu Poreznoj upravi.

(Hina)