Sljedeće godine Vlada namjerava donijeti novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, tj. rada na crno, ne bi li potkresala krila poslodavcima koji nelegalno “zapošljavaju” i izbjegavaju plaćati doprinose. Već je usvojen Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenog rada za razdoblje od 2021. do 2024. godine, s akcijskim planom radi osiguravanja radnopravno statusnog položaja radnika i socijalne sigurnosti neprijavljenih radnika, “neovisno o volji poslodavca”.

Muljanje države

Glavna poluga za borbu protiv poslodavaca koji krše prava radnika i potkradaju državni proračun i dalje ostaje Državni inspektorat, ali s većim ovlastima; inspektori bi imali pravo, kada uhvate radnika na crno, poslodavcu naložiti da ga prijavi od dana kada je počeo raditi, a ako se to ne može utvrditi, onda bi poslodavac bio dužan za tri mjeseca retroaktivno uplatiti plaće i doprinose.

Ideja je i da se osnuje i javni registar “bijelih” i “crnih” poslodavaca, tj.onih koji su uhvaćeni da radnike zapošljavaju nelegalno i onih koji poštuju zakonske regule – nešto poput javnog stupa srama i putokaza radnicima što mogu očekivati kod određenog poslodavca.

Cijeli članak možete pročitati na: jutarnji.hr

Foto: Pixabay