ZAGREB, 10. veljače 2017. (Hina) – Nešto više od 43 posto registriranih pravnih osoba u Hrvatskoj je neaktivno, dok među aktivnim pravnim osobama njih 40,5 posto nema ni jednog zaposlenog, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata krajem prosinca prošle godine. 

U Hrvatskoj je krajem prosinca lani bio registriran 255.351 poslovni subjekt, odnosno trgovačka društva, poduzeća i zadruge te ustanove, tijela, udruge i organizacije. Od tog broja aktivno je krajem bilo njih 56,6 posto ili 144.522 subjekta.

Najveći udio i najveću aktivnost imaju trgovačka društva, kojih je bilo registrirano 185.969, a aktivno ih je bilo 114.364, što čini udio od 61,5 posto.

Od 144.522 aktivna poslovna subjekta, njih 40,5 posto je bez zaposlenih. Krajem prosinca lani 58.465 aktivnih poslovnih subjekata nije imalo zaposlenih.

Najveći udio, 49,1 posto ili 70.917 aktivnih subjekata imalo je od jednog do devet zaposlenika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,9 posto ili 11.397 subjekta.

Udio srednje velikih subjekata, onih s 50 do 249 zaposlenih, istodobno je iznosio 2,2 posto (3.190 pravnih osoba), a samo 0,4 posto su veliki subjekti s više od 250 zaposlenih kakvih je ukupno 553 (304 subjekata s 250 do 499 zaposlenih i njih 249 s 500 i više zaposlenih).

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešće – krajem lanjskog prosinca u privatnom vlasništvu bilo je 77,8 posto ukupnog broja aktivnih pravnih osoba. U državnom vlasništvu bilo ih je 0,8 posto, mješovitom 0,7 posto, zadružnom 0,7 posto, a za 20 posto oblik vlasništva se ne prati.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti – trgovini s udjelom od 20,3 posto registriranih i aktivnih 19,8 posto, prerađivačkoj industriji s udjelom registriranih od 8,2 i aktivnih od 9,4 posto, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (10, odnosno 12,6 posto) te ostalim uslužnim djelatnostima (17,1 posto registriranih i 13,3 posto aktivnih).

Po podacima DZS-a, krajem prosinca lani u Hrvatskoj je bio i 76.941 subjekt u obrtu i slobodnim zanimanjima.

(Hina)