Kako bi se mjera stambenog zbrinjavanja nastavila i dalje bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakonodavni okvir, s obzirom da je trenutno važećim Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita propisano da se pozivi APN-a raspisuju samo do kraja ove godine. 

Ovo su neke od novina koje je ministar Horvat predstavio na sjednici Vlade: 

– utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu

– jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije

– jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva

– uređuje se rok u kojem su korisnik kredita i članovi kućanstva obvezni imati prijavljeno prebivalište

– uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće.

Za ovu svrhu u Državnom proračunu Republike Hrvatske u 2021. godini osigurano je 263.500.000,00 kn (213.500.000,00 kn za plaćanje subvencija iz obveza do 2021. i 50.000.000,00 kn za nove subvencije koje će se odobriti u 2021. godini).

Za 2022. i 2023. godinu osigurano je dodatnih 50.000.000,00 kn svake godine.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay