ZAGREB, 9. svibnja 2017. (Hina) – Od 15. lipnja i u Hrvatskoj počinje primjena nove EU roaming regulacije, koja označava kraj roaminga s drugačijim cijenama mobilnog komuniciranja po Europi, a koje će od tada biti kao i kod kuće uz moguće ograničenje podatkovnog prometa po ‘domaćim’ cijenama, doznaje se iz HAKOM-a.

Nova EU regulacija roaminga tzv. RLAH (eng. Roam Like At Home) znači da će se cijene u roamingu (gostovanju u drugim telekom mrežama izvan matične zemlje) od tog datuma određivati na osnovu nacionalnih cijena, i odnosi se na mobilne pozive, slanje poruka i korištenje podatkovnog prometa po cijenama kao kod kuće dok građani putuju po Europi, odnosno između zemalja EU/EEA (članice EU-a te Norveške, Islanda i Lihtenštajna), ističu iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti), .

“Hrvatski građani-korisnici plaćat će cijene usluga u roamingu ovisno o tarifi koju imaju u Hrvatskoj, no kod pristupa internetu u roamingu, a kako bi se spriječile moguće zlouporabe, postoji mogućnost ograničavanja korištenja prijenosa podataka po domaćim cijenama. Ta ograničenja ovise o korisnikovoj tarifi, a svaki operator je obvezan obavijestiti korisnika o količini koja se može iskoristiti u roamingu te preko tog limita ima pravo naplatiti dodatnu roaming naknadu”, objašnjavaju iz HAKOM-a.

To znači i da će cijene usluga u roamingu od 15. lipnja jednake domaćim maloprodajnim cijenama, tj. tarifnom paketu kojeg je korisnik odabrao, a jedino u slučaju podatkovnog prometa, kada korisnik prijeđe određeni limit, operator mu može naplaćivati dodatnu roaming naknadu u iznosu od 7,7 eura po gigabajtu/GB, pri čemu će korisnike obavijestiti je li njegova tarifa podliježe limitu potrošnje i koliki mu je taj limit.

S obzirom na svakogodišnje povećanje broja stranih turista u Hrvatskoj, koje se najavljuje i ove godine, HAKOM očekuje i proporcionalno povećanje korištenja roaming usluga u RH, kao i da se domaći operatori prilagode novim okolnostima.

“Na tržištu mreža pokretnih (mobilnih) komunikacija operatori nemaju obvezu traženja odobrenja od HAKOM-a za nove tarife ili opcije, te je isključivo na njima odluka kako će se prilagoditi novim okolnostima. Pritom treba imati na umu da dio turista dolazi u Hrvatsku iz zemalja izvan EU-a, pa će tim korisnicima domaće tarife sigurno biti zanimljive, dok će kod EU korisnika interes ovisiti o uvjetima kakve imaju kada su u svojim zemljama i njihovim korisničkim navikama, prvenstveno oko uporabe interneta”, poručuju iz HAKOM-a.

Na pitanje hoće li te promjene oko roaminga utjecati na povećanje cijena, iz HAKOM-a odgovaraju da maloprodajne cijene usluga u mobilnim mrežama nisu regulirane te ih svaki mobilni operator određuje zasebno, sukladno svojoj poslovnoj politici.

Mogući ‘scenariji’ oko odluka operatora o cijenama i ulaganjima

Iako HAKOM za sada nema saznanja da će doći do poskupljenja usluga u mobilnim mrežama u domaćem prometu, smatraju da bi moglo doći do situacije da mobilni operatori, kako bi nadoknadili gubitke zbog smanjenja veleprodajnih cijena, teret dodatnih ulaganja u mrežu, a koja su ranije mogli nadoknađivati veleprodajnim roaming naknadama, pokušaju nadomjestiti povećanjem maloprodajnih cijena u domaćem prometu.

“U tom slučaju hrvatski bi korisnici, uključujući i one koji ne putuju, a takvih je većina, subvencionirali međunarodne korisnike roaminga koji dolaze u Hrvatsku. Drugi scenarij koji se može dogoditi je da hrvatski operatori zbog nemogućnosti povrata troškova ulaganja zbog sniženih veleprodajnih roaming naknada smanje investicije u mrežu i time utječu na buduću kvalitetu usluge u mobilnim mrežama. Hoće li doći do toga ovisi o poslovnoj politici i odluci svakog od mobilnih operatora”, smatraju u HAKOM-u.

Osim u vezi cijena, naglašavaju i da nemaju saznanja ni da će doći do smanjenja ulaganja operatora, uz napomenu da su to neke od mogućih reakcija operatora, i to ne samo u RH, već i u drugim članicama EU-a koje imaju veliki priljev turista.

(Hina)