U prvom tromjesečju 2016. operatori na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj nastavljaju s investicijama u razvoj infrastrukture. Prihodi su za oko 2 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

ZAGREB, 3. lipnja 2016.– Prema pokazateljima na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj, u prvom tromjesečju 2016. uloženo je oko 18 % više nego u istom tromjesečju prethodne godine. S obzirom na do sada uloženo, u 2016. mogu se očekivati veća ulaganja operatora u materijalnu imovinu nego 2015. Naročito je vidljiv nastavak ulaganja u modernizaciju mreža i ulaganja u NGA infrastrukturu (pristupne mreže nove generacije), posebno kroz porast pristupa internetu velikim brzinama. Od gotovo 1 000 000 priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže njih oko 44 % pristupa internetu s brzinom pristupa većom od 10 Mbit/s. Ulaganja i rast ukupnog broja internetskih priključaka te NGA priključaka izravno su povezana s istovremenim padom ukupnog broja tehnološki starijih priključaka temeljenih na bakrenoj pristupnoj mreži, što je potvrda da se nalazimo u ozbiljnijem investicijskom ciklusu prelaska na mreže novih generacija.

Još značajniji iskorak očekuje se ako RH iskoristi sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, predviđena za razvoj širokopojasnog pristupa na područjima gdje ne postoji komercijalni interes za ulaganja u NGA infrastrukturu. Hrvatskoj su za tu svrhu u tom fondu na raspolaganju sredstva u ukupnom iznosu preko 200 milijuna eura.

Značajan je i porast podatkovnog prometa i prihoda od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže. Danas 18 % ukupnih prihoda na čitavom tržištu predstavljaju prihodi ostvareni od podatkovnog prometa putem pokretnih mreža. Uzimajući u obzir sve usluge na tržištu operatori pokretnih mreža su u prvom tromjesečju ostvarili 55 % ukupnih prihoda na tržištu.

Pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija mogu se pronaći  na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici:http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60