HAKOM: Porast prihoda od obavljanja poštanskih usluga

U prvom tromjesečju 2016., prihod od obavljanja poštanskih usluga veći je za 5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

ZAGREB, 8. lipnja 2016. – Pozitivni trendovi, prisutni na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, nastavljeni su i u prvom tromjesečju 2016. U odnosu na isto razdoblje 2015., prihodi ostvareni od poštanskih usluga veći su za oko 5 posto, iako je ukupan broj usluga ostao na istoj razini, odnosno, u promatranom razdoblju je i u 2016. i u 2015., ostvaren gotovo isti broj usluga. Povećanje prihoda vezano je uz rast paketa, koji su u prvom tromjesečju 2016., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, porasli za oko 3 posto, ali i ostvarenjem većih prihoda od obavljanja usluga s dodanom vrijednosti u što su uključene i usluge vezane uz e-trgovinu. Nastavak takvog trenda očekuje se i u budućem razdoblju, a kao prilog navedenom može se navesti podatak kako je i na godišnjoj razini prihod u 2015. porastao u odnosu na 2014., iako je zabilježen pad ukupnog broja poštanskih usluga.

Broj davatelja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj nije se mijenjao, tako da ih je na kraju prvog tromjesečja bilo 22, no nastavljena je konsolidacija na tržištu pri čemu je davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. i dalje vodeći davatelj s udjelom od oko 82 posto na tržištu.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u prvom tromjesečju dostupni su putem HAKOM-ovih internetskih stranica na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60

HAKOM - Priopćenja za medije o stanju tržišta poštanskih i željezničkih usluga

HAKOM: U prvom tromjesečju 2016. broj prevezenih putnika na istoj razini u odnosu na isto tromjesečje 2015.

Ukupan broj prevezenih putnika na istoj je razini u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, pri čemu valja naglasiti da ovaj broj uključuje i prijevoz migranata i izbjeglica.

ZAGREB, 8. lipnja 2016. – U prvom tromjesečju 2016., u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, korištenje željezničke infrastrukture, iskazano kroz vlak kilometre, povećano je za 2 posto, što je rezultat većeg rada željezničkog putničkog prijevoznika. Istovremeno, na tržištu putničkog željezničkog prijevoza, broj prevezenih putnika je na istoj razini u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Od ukupnog broja prevezenih putnika 1,76 posto čine izbjeglice i migranti.

U teretnom željezničkom prijevozu u prvom tromjesečju 2016. u odnosu na prvo tromjesečje 2015. bilježi se pad aktivnosti, ali u isto vrijeme bilježi se aktivnije djelovanje novih teretnih željezničkih prijevoznika.

Najznačajnije obilježje prvog tromjesečja svakako je odluka HŽI-a o odabiru izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci. Radi se o strateškom projektu od javnog značaja za RH i do sada najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu koji sufinancira EU, što predstavlja početak velikog ulaganja u željezničku infrastrukturu, a čiji rezultati se očekuju u srednjoročnom razdoblju.

Pokazatelji tržišta željezničkih usluga mogu se pronaći na internetskoj poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60