HAKOM počeo s kontrolama dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima.

Prva akcija kontrole valjanosti dozvola provedena je ovog tjedna na zadarskom području, gdje su uočeni određeni nedostatci. HAKOM-ovi inspektori će i u narednim tjednima provoditi kontrolu dozvola za radijske postaje na plovilima duž Jadranske obale.

ZAGREB, 23. lipnja 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), započela je s provođenjem kontrole dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima. Prva akcija kontrole dozvola provedena je ovog tjedna na zadarskom području u suradnji s Lučkom kapetanijom Zadar, a tijekom nadzora, usporedbom baze valjanih dozvola i registriranih dozvola Lučke kapetanije, uočeni su određeni nedostatci zbog čega su vlasnicima takvih plovila izrečene odgovarajuće mjere te su upućeni ishoditi vrijedeće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za radijske postaje na plovilima. Ukoliko vlasnici plovila ne usklade rad svojih radijskih postaja na plovilima s propisima, mogu očekivati kazne.

HAKOM će kontrolu provoditi i u narednim tjednima, a vlasnici plovila s radijskim postajama se pozivaju da provjere valjanost dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu te iste usklade ukoliko je to potrebno. Najbrži i najjednostavniji način za ishođenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu je podnošenjem zahtjeva HAKOM-u putem internetske usluge e-Plovila, kojoj je moguće pristupiti putem HAKOM-ove internetske stranice. Također, ukoliko je došlo do promjene vlasnika plovila (ili bilo koje druge promjene podataka u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu), dozvola za radijsku postaju na plovilu nije prenosiva na drugu osobu te je obveza vlasnika (nositelja) dozvole da istu vrati na poništenje, a novi vlasnik je obvezan zatražiti izdavanje nove dozvole.

Naputak o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu dostupan je putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=349