Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na 12. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti te očitovanje o poduzetim aktivnostima prema svim primateljima leasinga. Društvu se nalaže objava rješenja Hanfe na početnoj internetskoj stranici, a kako bi s istim bili upoznati svi korisnici leasinga tog društva.

Provedenim nadzorom Hanfa je utvrdila da je u razdoblju od 31. listopada 2008. do 28. ožujka 2013. Društvo neopravdano i jednostrano mijenjalo fiksni dio kamatne stope (maržu) u aktivnim ugovorima o lasingu pri čemu za navedeno nije postojala jasna podloga u ugovornim odredbama niti opravdani razlozi te o izmjenama nije obavijestilo primatelje leasinga, iako je to bilo izričito propisano.

Društvo je na osnovi jednostranog određivanja kamatne stope obračunavalo leasing rate/obroke po kamatnoj stopi (marži) koja je veća od inicijalno ugovorene te su zbog toga primatelji leasinga tijekom trajanja ugovora platili veći iznos kamata neto što su stvarno dugovali.

Cijeli članak možete pročitati na: dnevno.hr

Foto: Pixabay