Prema podacima Hrvatske narodne banke, ukupni krediti stanovništvu iznosili su krajem lipnja 2023. godine 20,7 mlrd. eura.

Na osnovi stanja, krediti plasirani stanovništvu porasli su za 1,2 mlrd. eura ili 6,1% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, dok je u odnosu na kraj 2022. zabilježen solidan rast od 4,2% (+829,6 mil. eura). Dinamika godišnjeg rasta kretala se se između 5% i 6% od svibnja prošle godine. Na mjesečnoj razini, promatrana kategorija porasla je za 1,1% ili 215,4 mil. eura, prenose RBA analitičari.

Na osnovi transakcija godišnji rast nastavio je ubrzavati, sa 6,5% u svibnju na 6,6% u lipnju. Promatrano po instrumentima, godišnji rast generiran je ubrzanjem rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (s 5,7% na 6,3%), dok se godišnji rast stambenih kredita usporio (s 9,5% na 9,2%).

Cijeli članak možete pročitati na: poslovnipuls.com

Foto: Pixabay