Prirodni plin je zbog svojih vrijednosti podržan kao strateška alternativa nafti i usvojen strateškim dokumentom Clean Power for Transport (CPT).

Unija i sve njene članice obvezale su se do 2050. drastično smanjiti emisije stakleničkih plinova za 80 posto do 95 posto u odnosu na vrijednosti iz 1990., što u najvećoj mjeri nastoje realizirati kroz dekarbonizaciju prometa napuštanjem potrošnje fosilnih goriva i ubrzanim prelaskom na prihvatljivija rješenja poput prirodnog plina.

EU trenutno ima više od 3300 CNG punionica namijenjenih osobnim vozilima i prijevoznicima, ali s očekivanim rastom vozila na prirodni plin, njihov će broj uskoro višestruko narasti. Poticaje za gradnju CNG punionica moguće je dobiti kroz europski program TEN-T, Transeuropsku mrežu prometnica, koji je s 2 milijuna eura već sufinancirao projekte izgradnje mreže CNG punionica.

EU će i dalje nastaviti stimulirati razvoj CNG i LNG punionica ozbiljnim subvencijama jer je njihov razvoj u skladu s potrebama država članicama zacrtanim u Direktivi za infrastrukturu alternativnih goriva 2014/94/EU, što čini povrat investicija vrlo izvjesnim. Republika Hrvatska nažalost još uvijek nema poticajnih mjera niti odobrava investicijske kredite, a ne primjenjuje niti vlastiti Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16) koji je na snazi od 29.12.2016.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay