Kroz novi Kolektivni ugovor će, kako kažu, koristeći i Vladine mjere, osigurati povećanje prosječnih primanja svakog zaposlenika za 1000 kuna neto mjesečno.

Kako je objavljeno na stranicama Hrvatskog sindikata telekomunikacija, spomenutih 1000 kuna neto mjesečno većih primanja će se isplaćivati na slijedeći način: 500 kao naknada za topli obrok te 500 kao fiksna naknada.

Izračunali su da taj dodatak za radnike od 1. do 8. platnog razreda, za prosječno neto isplaćenu plaću od 8644 kuna znači povećanje od 11, 54 posto, a onima s najmanjim plaćama prosječna primanja (u 1. platnom razredu) rastu za 20,93 posto. Za radnike u 8. platnom razredu prosječna neto primanja rastu 7 posto.

Cijeli članak možete pročitati na: novac.jutarnji.hr