Banke prešutile građanima trošak prešutnog prekoračenja, sad moraju smanjiti kamate ili iznos

Uovom trenutku većina banaka provodi detaljnu analizu okružnice HNB-a i utjecaja na poslovanje te nisu započele sa smanjenjem iznosa prešutnog prekoračenja i aktivnostima prema klijentima temeljem zaprimljene okružnice HNB-a. Nakon zakonskih izmjena postupat će u skladu s važećim propisima te ovisno o vlastitoj politici poslovanja i u dogovoru s klijentima ponuditi različite mogućnosti otplate, odgovorili su iz Hrvatske udruge banaka uime banaka kojima smo pojedinačno poslali upite o zahtjevima regulatora da usklade troškove prešutnog prekoračenja sa zakonskim ograničenjima kamatnih stopa koje se primjenjuje na dopuštena prekoračenja.

Iako tvrde da se nisu krenuli s masovnim otkazima limita prešutnih prekoračenja, javila nam se, primjerice, klijentica Zagrebačke banke koja je 3. kolovoza dobila obavijest da se od 6. kolovoza prešutno prekoračenje ukida i da dug u cijelosti mora namiriti. Kuriozitet je da ta klijentica uopće nije ni koristila prekoračenje, no primila je cirkularnu obavijest koja je vjerojatno poslana masovno.

Moguće je kolektivnom tužbom utvrditi ništetnost takvih kamata, no Udruga Franak koja je jedina snaga koja bi to znala i mogla učiniti nema legitimaciju za kolektivnu tužbu, tako da potrošačima preostaje da samostalno istražuju mogućnosti.

Bojim se da većina ljudi neće poduzeti ništa jer bez organizirane aktivnosti teško je privatno probijati novu sudsku praksu – komentira.

Napominje da bi, ako bi se utvrdila ništetnost tako ugovorenih kamatnih stopa, ljudi bi trebali pokušati s tužbenim zahtjevom kojim se traži vraćanje kompletne naplaćene kamate, a alternativno bi onda mogli potraživati razliku između naplaćene kamate i četvrtine zatezne kamate, s obzirom da se, kada kamata nije ugovorena pravilno, primjenjuje četvrtina zakonske zatezne kamate u skladu s člankom 26. stavkom 3. Zakona o obveznim odnosima.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay