Država se kroz ekonomiju tijekom krize počela širiti gotovo jednakom brzinom kao i virus i sve je izglednije da nije bila riječ o privremenoj pojavi. Istina je da su Europa i SAD počeli primjenjivati neke elemente ‘kapitalizma s kineskim karakteristikama‘ i prije virusa, samo je taj proces u protekle dvije godine stavljen u šestu brzinu. Država je sada svugdje

Kad u Financial Timesu izađe članak s naslovom ‘Kapitalizam s kineskim karakteristikama nije loša stvar‘, a poznati američki investitor Ray Dalio potvrdi da SAD-u treba doza kineskoga ‘dijeljenog prosperiteta‘, jasno je da svijet kakav smo poznavali polako nestaje.

Dugo se liberalno-demokratsko-tržišni Zapad borio protiv kapitalizma s kineskim karakteristikama ili, općenitije, državnoga kapitalizma (ugrubo definiran kao sustav u kojem je država sveprisutna u ekonomiji, usmjerava je i određuje tempo ekonomskim akterima), ali prvotno taktičko povlačenje prije pandemije pretvorilo se u kapitulaciju nakon pandemije.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media