Prijedlogom izmjena zakona o deviznom poslovanju, koji je u javnoj raspravi, želi se uskladiti postojeći zakon s presudom Europskog suda za ljudska prava tako da ubuduće kod neprijavljivanja gotovine iznad 10.000 eura prilikom prelaska granice jedina sankcija bude novčana kazna, a ne i oduzimanje novca, no predviđeno je i povećanje kazni.

Aktualnim sankcijskim režimom prekograničnih prijenosa gotovine predviđena je novčana kazna od pet do 50 tisuća kuna za fizičku osobu ako bez pisane prijave na obrascu za prijavu Ministarstvu financija – Carinskoj upravi pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz nje preko Hrvatske prenese ili pokuša prenijeti gotovinu u vrijednosti od 10 tisuća eura ili većoj.

U listopadu 2017. u Uredu zastupnika RH pred ESLJP usvojen je Akcijski plan izvršenja presude Boljević protiv Hrvatske, a tim planom Vlada se obvezala izvijestiti Odbor ministara o daljnjem napretku u području zakonodavnih aktivnosti predviđenih planom.

Naime, hrvatski državljanin Isat Boljević podnio je zahtjev ESLJP-u u kojem je tvrdio da je došlo do povrede njegovog prava vlasništva oduzimanjem 180 tisuća eura koje je u dva navrata, dolascima iz Crne Gore u Hrvatsku, položio u iznosima od po 90 tisuća eura u poslovnoj banci u Dubrovniku, bez prijavljivanja iznosa carinskim tijelima.

Naposljetku, sud je odlučio da tužena država treba u roku od tri mjeseca od dana konačnosti presude Boljeviću isplatiti 180 tisuća eura, kao i 3.340 eura na ime troškova i izdataka.

Cijeli članak možete pročitati na: hr.n1info.com

Foto: Pixabay