Na kraju 2017. godine hrvatski javni dug iznosio je 283,5 milijardi kuna, pri čemu je udio tog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) pao treću godinu zaredom, na 78 posto BDP-a, a analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) očekuju i daljnji pad tog udjela.

Pad udjela javnog duga u BDP-u zahvaljuje se fiskalnim poboljšanjima, poboljšanim uvjetima zaduživanja na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu te rastu gospodarstva, navode analitičari RBA u osvrtu na nedavno objavljene podatke Hrvatske narodne banke (HNB).

Naime, središnja je banka nedavno revidirala seriju podataka o stanju duga opće države počevši od siječnja 2002.

“Promjene na dugu opće države odnose se na konsolidaciju duga opće države u dijelu dužničkih vrijednosnih papira te na reklasifikaciju dviju jedinica iz podsektora javnih nefinancijskih poduzeća u podsektor središnje odnosno lokalne države”, objašnjavaju analitičari RBA.

Cijeli članak možete pročitati na: direktno.hr

Foto: HINA