Hrvatska izvozi 85 posto ukupne proizvodnje peleta, pa samo oko 15 posto proizvedenih količina ostaje na domaćem tržištu, a potrošači su dominantno građani te bi im se trebao priključiti javni sektor, rečeno je jučer na 8. međunarodnoj energetskoj konferenciji o biomasi i obnovljivim izvorima energije.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić iznio je kako se oko 85 posto od oko 280.000 tona peleta koji se proizvedu u Hrvatskoj izvozi, što bi trebalo promijeniti i to jačanjem svijesti o koristima uporabe peleta. Građani su to već velikim dijelom prepoznali, no problem je u javnom sektoru, rekao je Ćorić. “Činjenica da se bar do sada nije išlo u tom smjeru poruka je javnom sektoru da promijeni kulturu ponašanja u kontekstu korištenja biomase”, naglasio je Ćorić.

“Svi moramo promišljati kako se što je moguće više orijentirati na obnovljive izvore, jer to su komparativne prednosti koje Hrvatska ima – s jedne strane sunce, s druge vjetar, a s treće i biomasa, s obzirom na šumsko bogatstvo kojim raspolažemo”, rekao je ministar. Hrvatska, dodao je, ima izrazito visok udjel obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energenata, no to prije svega treba zahvaliti hidroelektranama. “Upravo proizvodnja iz hidroelektrana čini osnovu proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i tu Hrvatska nema što skrivati, tu nema nikakve prijevare. Europska statistika vrlo je jasna u tom kontekstu”, zaključio je.

U svezi s prozivkama da su čak i u Nacionalnom parku Plitvička jezera u uporabi još uvijek loživo ulje i plin, Ćorić je kazao da NP Plitvička jezera rade na uvođenju peleta.

Cijeli članak možete pročitati na: glas-slavonije.hr

Foto: Shutterstock