ZAGREB, 11. svibnja 2017. (Hina) – Ministarstvo poljoprivrede priopćilo je u četvrtak da je u javnoj raspravi treći pravilnik iz “mliječnog paketa”, a kojim se jasno regulira kojim parametrima treba odgovarati konzumno mlijeko prilikom stavljanja na police trgovina. 

“S dva nova pravilnika koji su već u primjeni, a koji reguliraju ugovorne odnose i kakvoću sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede upravo donosi i treći pravilnik koji će zaokružiti ‘mliječni paket’, a kojim se jasno navodi kojim parametrima treba odgovarati konzumno mlijeko prilikom njegova stavljanja na police trgovina”, navode iz Ministarstva, koje do 22. svibnja provodi javnu raspravu o novom pravilniku o konzumnom mlijeku i mliječnim proizvodima.

Tim se pravilnikom dodatno uređuje pitanje točke ledišta konzumnog mlijeka u odnosu na točku ledišta sirovog mlijeka, a kako bi se provjerilo je li u mlijeko dodavana voda.

Pravilnik uvjetuje se i da se mlijeko dobiveno od mlijeka u prahu ili ugušćenog mlijeka u postupku miješanja s vodom jasno označi nazivom “rekonstituirano mlijeko”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Također, predloženo je da i ostali proizvodi moraju biti označeni opisnim nazivom koji će biti razumljiv potrošaču.

“S ova tri pravilnika zaštitit ćemo hrvatske mljekare i poboljšati njihov položaj, na način da smo regulirali odnos između proizvođača i otkupljivača te precizno propisali parametre o polaznom postotku mliječne masti i bjelančevina, što izravno utječe na otkupnu cijenu sirovog mlijeka”, izjava je ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koja se prenosi u priopćenju.

Za razliku od dosadašnje prakse proizvođači će sada i prije isporuke znati koju će cijenu dobiti za svoje mlijeko. S druge strane, mljekarskoj industriji otvoren je prostor za brži i jednostavniji dogovor s otkupljivačima, jer sada pregovaraju s proizvođačkom organizacijom, a ne pojedinačno sa svakim proizvođačem, što značajno skraćuje pregovarački proces, ističe Tolušić.

Iz Ministarstva napominju kako je ovo posljednji od tri pravilnika kojima će urediti i doprinijeti položaju proizvođača sirovog mlijeka u lancu opskrbe tržišta proizvodima iz sektora mlijeka i mliječnih proizvoda.

Sva tri propisa, kako ističu, nastala su uvažavajući poteškoće proizvođača u dosadašnjoj primjeni propisa kojima se reguliralo uređenje međusobnih ugovornih odnosa između proizvođača i otkupljivača te ispitivanja kakvoće svježeg sirovog mlijeka čiji rezultati se pretežno koriste za izračun cijene isporuke sirovog mlijeka.

Ministarstvo je već donijelo i u Narodnom novinama objavilo dva pravilnika – o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 24/2017.) te o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/2017.).

Pravilnikom o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda tako su jasnije definirani uvjeti isporuke sirovog mlijeka te uloga priznate proizvođačke organizacije u vođenju pregovora i sklapanju ugovora za isporuku sirovog mlijeka otkupljivačima.

Prema tom Pravilniku, obveza je da uvjeti isporuke sirovog mlijeka između poljoprivrednika i prvog otkupljivača sirovog mlijeka moraju biti uređeni pisanim ugovorom prije početka isporuke. Ti ugovori posebno moraju sadržavati cijenu isporuke, koja je statična i određena ugovorom i/ili se izračunava zbrajanjem različitih faktora utvrđenih u ugovoru, koji mogu uključivati tržišne pokazatelje koji pokazuju promjene tržišnih uvjeta, isporučenu količinu te kvalitetu ili sastav isporučenog sirovog mlijeka; količinu sirovog mlijeka koja se može i/ili mora isporučiti i vrijeme takvih isporuka; trajanje ugovora koji može biti ili na određeno ili na neodređeno vrijeme uz odredbe o raskidu; pojedinosti o razdoblju plaćanja i postupcima; načine otkupljivanja ili isporuke sirovog mlijeka i pravila koja se primjenjuju u slučaju više sile.

O elementima ugovora proizvođač i otkupljivač pregovaraju slobodno, zajednički utvrđujući sve elemente ugovora i tu značajnu ulogu mogu imati priznate proizvođačke organizacije koje u pregovorima imaju pravo zastupati više proizvođača, a kroz objedinjenu ponudu proizvodnje članova postaju interesantniji partner u pregovorima te time potencijalno mogu ispregovarati bolje uvjete isporuke mlijeka svojih članova. S druge strane proizvođačke organizacije su interesantne i otkupljivačima iz razloga što se pregovara s jednim partnerom, a ne pojedinačno sa svakim proizvođačem koji je član proizvođačke organizacije, što značajno skraćuje pregovarački proces, objašnjavaju iz Ministarstva.

Podsjećaju i da je minimalni rok na koji se sklapa pisani ugovor šest mjeseci, osim u slučaju da proizvođač pisanim putem obavijesti otkupljivača da želi kraći rok.

Pravilnik predviđa i da se dosadašnji pisani ugovori o isporuci sirovog mlijeka usklade s odredbama tog novog propisa u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Drugim propisom odnosno Pravilnikom o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka propisano je utvrđivanje sastava, fizikalno kemijskih svojstava te razreda sirovog mlijeka koje se koristi u proizvodnji konzumnog mlijeka i mliječnih proizvoda, a dobiveni se rezultati uglavnom koriste za utvrđivanje cijene sirovog mlijeka koju otkupljivač plaća proizvođaču.

Pravilnikom se preciznije propisuje način uzimanja uzoraka sirovog mlijeka kod proizvođača koje će se ispitivati na zadane parametre, ispravnost uzetog uzorka, osposobljavanje osoba za uzimanje uzoraka, dostava rezultata ispitivanja te postupanje u slučaju podnijetog prigovora na rezultate ispitivanja.

Također, Pravilnikom se daje pravo da proizvođač i prvi otkupljivač zatraže veći broj analiza od minimalno propisanih, što utječe na mogućnost da kod izračuna cijene isporuke sirovog mlijeka međusobno ugovorom utvrde da im je za tu namjenu potreban veći broj istih, objašnjavaju iz Ministarstva.

(Hina)