StručnjaciI američkog Nacionalnog akceleratorskog laboratorija (SLAC) razvili su jeftin uređaj veličine mobitela koji automatski prilagođava potrošnju energije u domu i na taj način drastično smanjuje cijenu struje.

Tehnologija, nazvana Transactive Energy Service System ili TESS (slika dolje), zamišljena je tako da usmjerava električnu energiju tamo gdje je u određenom trenutku potrebna.

Ona istovremeno povećava potrošnju kada je struja najjeftinija, a smanjuje kada je najskuplja – ima mogućnost pratiti cijene električne energije u stvarnom vremenu u skladu s ponudom i potražnjom te uključivati i isključivati potrošnju fleksibilnih potrošača koji ne moraju stalno raditi istom snagom.

Uređaj kontrolira potrošnju električne energije u domu na temelju cijena energije koje se procjenjuju i preračunavaju svakih pet minuta u skladu s energetskim zahtjevima tržišta.

Konačno, TESS daje signal kada je optimalno vrijeme da se struja iz obnovljivih proizvođača struje u kući, poput solarnih panela, plasira u mrežu. Sve to povećava otpornost mreže i istovremeno štedi novac potrošačima i električnim kompanijama.

Naravno, za primjenu TESS-a potrebno je da država ima elektrodistributere koji nude struju s promjenjivom cijenom.

Novi pristupi već se istražuju i implementiraju

Već sada u nekim državama, uključujući i Hrvatsku, distributeri električne energije istražuju razne opcije za smanjenje opterećenja mreža u zamjenu za niže cijene struje.

Primjerice, Slovenska elektroprivreda nedavno je provela istraživanje u kojem su korisnici sami isključivali trošila kada bi dobili SMS poruku kojom se to od njih traži ili bi to za njih radili automatizirani uređaji. Naime, stvar je u tome da kompanije poput HEP-a moraju za kućanstva osigurati infrastrukturu potrebnu za snagu koja može biti desetak puta veća od one koja se prosječno koristi kako bi mogli podnijeti situacije kada su istovremeno uključena sva velika i mala trošila, od klimauređaja, grijalica i bojlera, preko hladnjaka, pegli i usisavača, do žarulja i televizora. Tu treba imati na umu da su istraživanja u SAD-u pokazala da u prosječnom kućanstvu ima 50-ak trošila. Da bi se njihov rad uskladio, potrebno je da kuće postanu pametne, odnosno da se trošila i obnovljivi izvori ne uključuju stihijski.

Cijeli članak možete pročitati na: index.hr