Promjene se odnose na visinu subvencije, određivanje prihvatljivih troškova i novi sustav bodovanja. Osim za pokretanje novog posla, potpore se mogu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Najviše potpore za prerađivačku industriju

Po novome, potpore su podijeljene na četiri kategorije korisnika dok su ranije bile samo dvije. Najviša potpora (do 130.000 kuna) dodjeljuje se poduzetnicima koji se bave prerađivačkom industrijom. Do 100.000 kuna mogu dobiti poduzetnici iz djelatnosti rudarstva i vađenja, opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša te građevinarstva.

Do 75 tisuća kuna namijenjeno je djelatnostima koje pripadaju u sljedeća područja: trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te umjetnost, zabava i rekreacija. U kategoriji do 55.000 kuna su administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, obrazovanje i ostale uslužne djelatnosti.

Područja za koja se ne može dobiti potpora ostala su ista. Riječ je o desetak djelatnosti koje nisu prihvatljive za financiranje, poput poljoprivrede, financijskih djelatnosti, osiguranja i poslovanja nekretninama. Potpora se ne može dobiti ni za djelatnosti sezonskog karaktera, uključujući one vezane uz turističku sezonu.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay