Poštovani,

u Briselu se 30. kolovoza 2016. održava tiskovna konferencija BEREC-a na temu novih smjernica za mrežnu neutralnost u EU. Na konferenciji će prisustvovati predstavnici europskih operatora, predstavnici europskog parlamenta (ITRE i IMCO) kao i glavne europske novinske i informativne agencije.

Konferencija je zanimljiva jer će biti izdane smjernice BEREC-a za provedbu obveza državnih regulatornih tijela, odnosno upute za kontrolu i nadzor Uredbe (EU) 2015/2120, kojom se štiti pravo na pristup interneta svakog građanina EU.

ZA SVE ZAINTERESIRANE STRANE KOJE ŽELE SUDJELOVATI NA TISKOVNOJ KONFERENCIJI OMOGUĆENA JE REGISTRACIJA DO 23. KOLOVOZA 2016. na slijedećoj poveznici BEREC-a :
http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/125-launch-of-the-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
[1]

Konferencija će se moći pratiti i uživo preko web servisa BEREC-a.

S poštovanjem,
HAKOM