Za sada se okvirno zna da će poslodavcima država nadoknaditi troškove najamnina i zakupnina, komunalija, poput struje, vode, plina, grijanja, čistoće, računovodstvenih usluga, interneta i fiksne telefonije, komunalne naknade, spomeničke rente, naknada ZAMP-u, HRT pristojbe…

Oni poslodavci koji će podnijeti zahtjev za mjeru subvencije na plaću od 2000 i 4000 kuna po radniku, a koji su zatvoreni odlukom Stožera, imat će pravo i na potpuno pokrivanje fiksnih troškova ako im pad prihoda u prosincu bude veći od 90 posto u odnosu na isti mjesec lani. Država će im pokriti troškove komunalija i najamnine koje će imati u prosincu za vrijeme dok ne rade, za cijeli taj mjeseca, doznaje Jutarnji list.

Za mjeru Ministarstva financija moći će se kandidirati sve one djelatnosti koje su zatvorene, a koje imaju pad prihoda u prosincu od najmanje 60 posto u odnosu na prosinac prošle godine.

Cijeli članak možete pročitati na: net.hr

Foto: Pixabay