Slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS) od 1. siječnja 2021. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamate stope na postojeće kredite građanima. Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,06 postotnih poena, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,05 postotna poena.

Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,04 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena.

Zagrebačka banka je sve klijente do 15. prosinca 2020. obavijestila o navedenom smanjenju, o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.

Cijeli članak možete pročitati na: ictbusiness.info

Foto: Pixabay