Već se dulje vrijeme najavljuje kako nas s prvim danima 2021. godine očekuju nove trošarine na vozila koja pristižu u Hrvatsku, bez obzira radi li se o potpuno novim ili pak rabljenim. Pregovori oko toga traju već neko vrijeme, a Ministarstvo financija uputilo je prijedlog nove uredbe o izračunu posebnog poreza na motorna vozila u e-Savjetovanje. Javna rasprava o njima će trajati do 17. prosinca.

Bitna promjena kod posebnog poreza na motorna vozila je promjena sustava mjerenja ispušnih plinova. To je dio koji se ne odnosi samo na Hrvatsku, već i kompletnu Europsku uniju, pa i šire. Znači, napušta se metodologija mjerenja ispušnih plinova prema NEDC-u (New European Driving Cycle – Novi europski ciklus vožnje), a počinje primjena prema WLTP-u (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila).

Novim načinom mjerenja, za koji se navodi kako je ujedno i realniji, vrijednost ispušnih plinova je veća nego po NEDC-u, pa je bojazan autozastupnika bila kako će se bez intervencije države, odnosno promjene načine obračuna trošarina urušiti prodaja vozila, s obzirom na to da bi prema tome cijene svih vozila trebale porasti.

Posebni porez na motorna vozila koja se prvi puta registriraju od 1. siječnja 2021. plaćat će se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama
VN – vrijednosna naknada u kunama
PC – naknada koja se utvrđuje tako da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4
ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 5 ili Tablici 6
EN – naknada koja se utvrđuje tako da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2

Cijeli članak i pripadajuće tablice možete pronaći na: autonet.hr

Foto: Pixabay