OPATIJA, 16. svibnja  2017. (Hina) – Projekt “Riviera4season2“, koji predviđa zaštitu baštine putem održivog razvoja turizma u okolici i zaleđu Opatije i slovenskog Pirana, odobren je u sklopu  EU Programa Interreg V A Slovenija-Hrvatska, a Opatija za svoje projektne aktivnosti očekuju sufinanciranje od oko 300 tisuća eura, izvijestili su iz Turističke zajednice Grada Opatije.

Partneri na projektu su Grad Opatija, Općina Piran, Turistička zajednica grada Opatije, Turistička zajednica Portoroža, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Ike i Fakultet Turistica iz Portoroža.

Projekt će se provoditi na portoroškoj i Opatijskoj rivijeri, ali i kao cjelina, s poveznicama dviju rivijera.

“Tema projekta, kojeg smo prijavili još prije godinu dana, aktivna je zaštita baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaleđu Opatije i Pirana, s ciljem proširenja kulturno-turističke ponude. Na našem području fokus je stavljen na turističku revitalizaciju Voloskog i Dobreća, odnosno na neophodna istraživanja kao osnovu za daljnje aktivnosti”, rekao je gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i naglasio da će projektom biti valorizirane povijesne ličnosti poput Andrije Mohorovičića, kao i prirodna baština opatijskog zaleđa.

Direktorica TZ Grada Opatije Suzi Petričić naglasila je da je cilj projekta stvaranje prepoznatljivosti i atraktivnost destinacije kroz inovativna kulturna događanja i unaprjeđenje tradicionalnih, kako bi upravo događanja postala značajnim motivom dolazaka gostiju.

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana naglasila je da su izazovi projekta usmjereni na povećanje valorizacije i prepoznatljivost kulturne baštine ruralnog područja i okolice Portoroža i Opatije te da će se time umanjiti pritisak na obalni dio, koji je posebno ranjiv sa stajališta održivog razvoja turizma.

Suradnja javnog i privatnog sektora u turizmu dovest će i do otvaranja novih, “zelenih“ radnih mjesta u ruralnim područjima, a implementacija projektnih aktivnosti doprinijet će rastu turističke potrošnje i smanjenju sezonalnosti u navedenim destinacijama, navela je.

(Hina)