ZAGREB, 2. lipnja 2017. (Hina) – OTP banka će u srpnju sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,35, a za kredite u kunama za 0,25 postotnih poena, izvijestili su iz te banke u petak.

U posljednje četiri godine OTP banka je osam puta smanjivala kamatne stope građanima, a do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

Banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

OTP je treća banka koja će smanjiti kamatne stope slijedom kretanja nacionalne referentne stope –  dosad su to već najavili Hrvatska poštanska banka i Zagrebačka banka.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava je Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. siječnja 2018.

(Hina)