Sve je postalo vidljivije nakon uvođenja eura. Do 1. siječnja ove godine se razlika u cijenama mogla “sakriti” iza različitih valuta i preračunavanja, ali to više nije moguće. Građani u Hrvatskoj su neugodno iznenađeni i revoltirani činjenicom da plaćaju gotovo iste cijene (često veće) od građana Slovenije unatoč tome što imaju puno manje plaće.

Kupovanje u Hrvatskoj je najviše oporezivano u EU

Prilično je poznato, ili bi bar trebalo biti, da Hrvatska ima drugu najveću stopu PDV-a u EU. PDV od 25 posto znači da se na konačnu cijenu koju naplati trgovac mora dodati još četvrtina tog iznosa, što je čisto plaćanje državi i ide direktno u opći državni proračun.

Kupovanje u Hrvatskoj je najviše oporezivano u EU

Prilično je poznato, ili bi bar trebalo biti, da Hrvatska ima drugu najveću stopu PDV-a u EU. PDV od 25 posto znači da se na konačnu cijenu koju naplati trgovac mora dodati još četvrtina tog iznosa, što je čisto plaćanje državi i ide direktno u opći državni proračun.

Porezi na proizvode i usluge u Hrvatskoj su najveći u EU, iskazano udjelom u BDP-u. Drugi su najveći u Europi, nakon Crne Gore. S udjelom općih poreza na proizvode i usluge, PDV-a i trošarina od 18.54 posto BDP-a, kupci u Hrvatskoj su uvjerljivo najoporezivaniji u EU.

Mađarska, s udjelom poreza na proizvode i usluge od 16.29 posto BDP-a, je druga. Iako ima veću stopu PDV-a od Hrvatske (27 posto), porezno opterećenje je manje zbog nižih trošarina i drugih direktnih poreza.

Cijeli članak možete pročitati na: index.hr

Foto: Index