Jedna od panelistica u okviru okruglog stola “Poduzetništvo na ženski način”, održanog u organizaciji Terracon Business News-a i Poduzetničkog centra Solin, bila je i poznata novinarka HRT-a Ivana Šilović. Kroz svoje bogato terensko iskustvo osvrnula se na praćenje tema iz svijeta poduzetništva, s naglaskom na teme u kojima je žena ključni pokretač uspješnog poslovanja te je istaknula da prečesto, po sili službe, nedostaje minutaže da bi se adekvatno pokrile sve relevantne teme a sve nauštrb senzacionalizma.

Video intervju s novinarkom Ivanom Šilović možete pogledati pod poveznicom dolje…