EK želi onemogućiti kompanije da dovode dobavljače u slabiji položaj.

Europska komisija planira rokove plaćanja svesti na najviše 30 dana. Pokušaj je to da se uravnoteži prilično neravnopravan položaj velikih kompanija u odnosu na male, što je poseban problem u Hrvatskoj. Dosadašnja praksa velikih da rokove plaćanja produžuju do 60, pa čak i 90 dana, prijedlogom revizije Direktive o kašnjenju u plaćanjima (Late Payment Directive) trebala bi biti zaustavljena.

Novim pravilima predstavljenim u rujnu Komisija ne samo da predlaže skraćivanje rokova plaćanja na maksimalnih 30 dana (sada ih je moguće ugovorom produljiti na 60 dana), već direktivu planira zamijeniti uredbom.

To bi značilo da će poštivanje rokova plaćanja biti obavezno za sve države članice, za razliku od dosadašnje prakse koja je postavljala ciljeve, ali su se neke države uspješnije, a neke manje uspješno pridržavale.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay