Kako definirati ekonomiju? Jedna od najstarijih definicija objedinjuje ekonomiju kao način proizvodnje materijalnog života društva i pitanja kako se s proizvodnjom i raspodjelom roba i usluga istodobno proizvode (mijenjaju) proizvodni odnosi (odnosi između konkurenata, između poslodavaca i radnika itd.) između pojedinih ekonomskih subjekata, socijalnih grupa ili zemalja u određenom povijesnom trenutku. Dovoljno široko obuhvaćeno, ali ipak, ključni naglasak stavlja na – trenutak, točnije na vrijeme! Sve definicije na sličan ili pak identičan način, uvijek se ograđuju isključujući okolnosti i okruženje u određenom vremenskom trenutku.

Trenutku koji je prolazan isto koliko i nestalan i u svakom sljedećem trenutku pripada povijesti. Pitanje ovisnosti i međuovisnosti zadanih varijabli i drugih koje ne možemo predvidjeti, predstavljaju jednadžbu uspjeha definirajući sve sljedeće korake – koji mogu voditi naprijed ili u propast. Tko je dobitnik? I koliki je suputnik u svemu tome znanje, a koliki koeficijent zapravo pripada sreći? Ni jedan teoretičar to nikada nije uspio definirati ni odrediti.

Tržište sa svojim zadanim koordinatama ponude i potražnje fluktuira kroz proizvodnju i ponudu, definirajući raspodjelu i razmjenu te potrošnju materijalnih dobara i usluga u određenom vremenu, prostoru i društvu. Uvijek iznova! Cijene rastu i padaju – na tržištu rada i tržištu proizvoda. Na isti način raste i pada dobit. Iz dana u dan stvarajući nove dobitnike, ali i one lošije sreće koji gube.

Ipak, tržište iz dana u dan opstaje baš kao i broj „igrača” koji dnevno pristupaju tržištu ulažući u ekonomsku jednadžbu s isključivo jednim ciljem, zajedničkom svima: ostvariti DOBIT!

Autor: Marija Boban