Cilj Akademije bit će poticanje i sufinanciranje obrazovanja stručnjaka u području baterija, zbog jačanja vještina za brzorastući baterijski ekosustav u Europi…

Ovoga je tjedna u Bruxellesu održan šesti sastanak Europskog saveza za baterije, na kojem se raspravljalo o napretku u razvoju vrijednosnog lanca baterija u Europi i o odgovorima na najhitnije izazove na putu naprijed. Ovaj je Savez osnovan 2017. godine, a jedan od njegovih rezultata su i veliki poticaji za industriju baterija, koji su do sada odobreni za 111 velikih projekata, uz ukupan iznos ulaganja duž cijelog vrijednosnog lanca u visini od 127 milijardi eura.

Na istom je sastanku službeno pokrenuta Europska akademija za baterije. Supotpisivanjem pisma namjere Europskog instituta za inovacije i tehnologiju i EIT-a InnoEnergy, Europska će komisija poduprijeti Akademiju bespovratnim sredstvima u iznosu od 10 milijuna eura iz inicijative REACT-EU.

Zadatak: pronaći 800 tisuća radnika do 2025.

Cilj Akademije je djelotvorno koordinirati aktivnosti prekvalifikacije i usavršavanja na europskoj razini i brzo realizirati visokokvalitetno osposobljavanje u svim državama članicama. Akademija je dio EU-ova Programa vještina, Pakta za vještine i konkretan doprinos EU-a nalaženju 800 000 radnika koje će do 2025. trebati prekvalificirati ili dodatno kvalificirati u industriji baterija.

Cijeli članak možete pročitati na: bug.hr