ZAGREB, 22. travnja 2017. (Hina) – Izmjenama Zakona o fiskalizaciji brisan je pojam “mali obveznik fiskalizacije” te su i ti obveznici ili tzv. paušalisti od 1. srpnja 2017. obvezni izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, pa ih je Porezna uprava pozvala da o tome vode računa i prilagode se. 

Porezna uprava je, naime, na svojim mrežnim stranicama objavila obavijest za “male obveznike fiskalizacije” – paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti, o izdavanju računa nakon 1. srpnja 2017. godine.

U toj obavijesti podsjećaju kako je od 1. siječnja 2017. godine podignut prag za porezne obveznike kojima se dohodak od samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva, odnosno porez na dohodak po toj osnovi može utvrđivati u paušalnom iznosu. Isto tako je proširen krug obveznika koji mogu utvrđivati dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu na one koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine te obveznike koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon, uz ostale propisane uvjete.

Naime, obrtnici mogu odabrati paušalno oporezivanje dohotka ako ispunjavaju neke uvjete – nisu u sustavu PDV-a i ukupni im godišnji primici ne prelaze prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a, a taj prag za 2017. iznosi 230.000 kuna. Uz to, paušalno oporezivanje od ove godine mogu koristiti i trgovci i ugostitelji, ali uz knjige prometa oni moraju voditi i druge knjige i evidencije koje su propisane za njihovu djelatnost.

U skladu s podizanjem praga i proširenjem kruga obveznika paušalista, krajem prošle godine Sabor je prihvatio i izmjene Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinom (Narodne novine, broj 115/16), kojima je brisan pojam “mali obveznik fiskalizacije” te je, uz rok prilagodbe od šest mjeseci, i tim obveznicima uvedena obveza fiskalizacije putem elektroničkih naplatnih uređaja.

“Porezni obveznici koji trenutno provode fiskalizaciju putem uvezane knjige računa, dužni su od 1. srpnja 2017. godine postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja sukladno članku 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16). Isto podrazumijeva da su putem uspostavljene Internet veze dužni svaki račun, koji se naplaćuje sredstvima koja se prema navedenom Zakonu smatraju gotovinom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ovjeru. Dakle, i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju paušalno, moraju se prilagoditi postupku fiskalizacije izdavanja računa na način da račune izdaju putem elektroničkih naplatnih uređaja”, podsjećaju iz Porezne uprave.

Pritom napominju kako su od početka srpnja svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna.

Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke, dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Obveznici fiskalizacije koji od 1. srpnja 2017. godine počinju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja dužni su prije slanja prvog računa, također putem servisa e-Porezna dostaviti podatke o poslovnim prostorima i proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Svi ostali obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave, također prije slanja prvog računa na ovjeru.

Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi može se i dalje koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja odnosno nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom, podsjećaju poreznici, pozivajući obveznike da se u slučaju bilo kakvih nedoumica i nejasnoća obrate nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

(Hina)