Na Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta usvojena su nova pravila o potrošačkom kreditiranju. Novim pravilima potrošačko kreditiranje prilagodit će se sveprisutnom trendu digitalizacije, a pritom će se osnažiti položaj potrošača u pravnom odnosu s bankama.

Potrošači u Hrvatskoj mogu konačno odahnuti jer se novim pravilima posebno štite građani s minusima na računima, prvenstveno prešutnim prekoračenjima. Prije dvije Hrvatska narodna banka istraživanjem je utvrdila da 70% potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, ima odobreno prekoračenje.

Pri tome su više od 95% svih prekoračenja činila prešutna prekoračenja za koja, za razliku od dopuštenih prekoračenja, nisu vrijedila pravila o zaštiti potrošača. Drugim riječima, banke su mogle samovoljno ukinuti minuse i zatražiti povrat dugovanja bez pružanja mogućnosti otplate prešutnog prekoračenja.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr