SVEUČILIŠTA U SPLITU

PRAVNI FAKULTET

objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS

nove (pete) generacije na poslijediplomski specijalistički studij „Medicinsko pravo“ u trajanju od četiri semestra (120 ECTS) u akademskoj godini 2016./2017.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ stječe se zvanje i kompetencije specijalista medicinskog prava.

Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u zdravstvu, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, ustanovama i dr., kao samostalni eksperti iz područja medicinskog prava.

UVJETI ZA UPIS

Pravo upisa imaju osobe koje su diplomirale na sveučilišnom studiju prava, studiju medicine, sveučilišnom diplomskom zdravstvenom studiju, sveučilišnom diplomskom studiju forenzike, specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju (120 ECTS) ili na nekom od njima srodnih studija.

Osobe koje nisu diplomirale na sveučilišnom studiju prava i specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju, moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta „Uvod u pravo“.

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: Organizacija pravosuđa, Osnove prava Europske unije i Osnove metodologije znanstvenih istraživanja

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

ŠKOLARINA

Školarina po semestru iznosi 8.000,00 kuna.

Za troškove studija moguće je koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

ROKOVI ZA PRIJAVU

Rok za prijavu je 30 dana računajući od dana objave Natječaja na web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišpta u Splitu , odnosno do popune upisne kvote.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Fakulteta (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 21000- Split, Domovinskog rata 8, s naznakom „Prijava za upis na „Medicinsko pravo”.

Prijave se mogu predati i u referadi za poslijediplomski specijalistički studij „Medicinsko pravo”.

pravo-med-001

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Uz prijavu je obvezno priložiti: diplomu  o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome,prijepis ocjena iz svih predmeta, rodni list, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, potvrdu o zaposlenju (ako je osoba zaposlena), pisanu izjavu o tome tko će plaćati školarinu (osobno, pravna osoba u kojoj je osoba zaposlena, stipendija i sl.).

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni po zaključenju natječaja.

OBAVIJESTI O STUDIJU

Nastava  započinje nakon zaključenja natječaja, a izvodi se u dane vikenda.

Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija  „Medicinsko pravo” dostupan je na web stranici Fakulteta.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti u Referadi poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“,  na telefon: 021/393- 568,  mobitel: 0913935006, na e-mail medprav@pravst.hr ili na  web adresi Fakulteta: http://www.pravst.hr

 

PREUZMI DOKUMENT: Prijava za upis na poslijediplomski specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ u akad. godini 2016./2017. (MS Word 17kb)