ZAGREB, 2. siječnja 2017. (Hina) – Izmijenjeni plan restrukturiranja Badela 1862 objavljen u okviru predstečajne nagodbe te tvrtke predviđa otpis 251,9 milijuna kuna obveza te tvrtke, refinanciranje neotpisanog dijela duga te dokapitalizaciju koju bi proveo strateški investitor, đakovački Meteor koji bi konvertirao u kapital 139,5 milijuna kuna duga te u novcu uplatio 51 milijun kuna kao povećanje temeljnog kapitala. 

Po podacima iz izmijenjenog plana, koji je u ponedjeljak objavljen na internet stranicama Fine u okviru predstečajne nagodbe Badela 1862, ukupan dug te tvrtke na dan 23. travnja 2013. bez uvjetnih tražbina iznosi 587,6 milijuna kuna te dodatnih 31,6 milijuna kuna uvjetnih tražbina.

Prihvate li vjerovnici predloženi izmijenjeni plan, mjerama financijskog restrukturiranjem bi se smanjilo zaduženje na održivu razinu kroz djelomični otpis potraživanja, a neotpisani bi se dio dugoročno refinancirao. Predviđen je tako otpis 251,9 milijuna kuna obveza odnosno 60-70 posto tražbina ovisno o kategoriji vjerovnika, dok bi se iznos od 180,8 milijuna kuna otplatio kroz četiri do osam godina – 68,8 milijuna kuna prema državi na rok od pet godina, 79 milijuna kuna prema financijskim institucijama i vjerovnicima s pravom odvojene namire na rok od osam godina, 23,4 milijuna kuna ostalim vjerovnicima na rok od četiri godine. Dug od pola milijuna kuna vjerovnicima s mikro-tražbinama (do 20.000 kuna) isplatio bi se, pak, u roku od 30 dana.

Plan predviđa i dokapitalizaciju od strane strateškog partnera, đakovačke Meteor grupe, a prije toga provelo bi se i smanjenje smanjenje nominalne vrijednosti dionice sa 100 na 10 kuna radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Tako bi se tražbine osigurane založnim pravima na imovinu Badela, a riječ je o iznosu od 139,5 milijuna kuna koje su Erste banka i Nova ljubljanska banka prenijele na Meteor, konvertirale u kapital i to izdavanjem novih dionica. Nove bi se dionice izdale i za dokapitalizaciju u novcu u iznosu od 51 milijun kuna, a koje bi uplatio Meteor/strateški investitor.

“Postojeći dioničari nisu u mogućnosti poduprijeti i sanirati društvo kroz dodatna ulaganja kako bi nesmetano nastavilo poslovati pas se bez strateškog investitora ne može uspješno završiti predstečajna nagodba i otkloniti opasnost stečaja. Pronalaskom strateškog investitora osigurala bi se potrebna razina dokapitalizacije s ciljem uspješnog završetka predstečajne nagodbe, uredili odnosi s ključnim dionicima te osigurala dugoročna likvidnost za uredno servisiranje svih preuzetih i budućih obveza”, navodi se u izmijenjenom planu, u kojem se upozorava i da je tvrtka suočena s realnim rizikom otvaranja stečajnog postupka “u slučaju da vjerovnici ne postignu dogovor o predstečajnoj nagodbi i to najkasnije do 24. veljače 2017.”

Izmijenjeni plan predviđa i “žurno, ali kontrolirano stavljanje u prodaju neoperativne imovine” Badela, pri čemu se spominju nrekretnine na Borongaju i Vlaškoj te ostalo, a ta bi sredstva služila za dodatno razduženje tvrtke, ulaganja u kapitalne investicije i radni kapital.

No, kako je za očuvanje proizvodnje i zaposlenosti na lokacijama na kojima su proizvodni pogoni i vinarije, ističe se kako je nužno zadržati u vlasništvu Badela 1862 nekretnine koje su u funkciji operativnog poslovanja – tvornicu Žitnjak, vinski podrum Sveti Križ Začretje te vinarije Daruvar i Benkovac.

Iz hrvatskog proizvođača alkoholnih pića danas su putem Zagrebačke burze najavili da će sukladno zakonskim rokovima, Fini dostaviti izmijenjeni plan restrukturiranja, o čijem prihvaćanju će odlučiti vjerovnici u okviru postupka predstečajne nagodbe

Pritom su naveli i kako je u petak objavljena ponuda slovačkog St. Nicolausa te tvrtki Dalmacijavino i Oštrc za otkup tražbina vjerovnika “objavljena izvan postupka za odabir strateškog investitora” te u trenutku kada je Badel “izradio izmijenjeni plan operativnog i financijskog restrukturiranja zasnovan na elementima ponude Meteora kao odabranog strateškog investitora, koji uključuju razduživanje Badela te provedbu nužne dokapitalizacije”.

U petak su iz slovačke tvrtke St Nicolaus izvijestili da su u konzorciju s Dalmacijavinom i Oštrcom predali obvezujuću ponudu za otkup tražbina prema društvu Badel 1862 utvrđenih u postupku predstečajne nagodbe te su iskazali spremnost na ulaganje 46,6 milijuna eura vlastitih sredstava, odnosno obvezali se, u slučaju prihvaćanja ponude, uložiti ukupno 352 milijuna kuna u idućih šest godina u Badel 1862.

Iz Badela u današnjem priopćenju navode kako se ponudom St Nicolausa, koja je upućena vjerovnicima Badels čije su tražbine utvrđene u postupku predtečajne nagodbe, te razlučnim vjerovnicima koji se odreknu prava na odvojeno namirenje, nudi otkup tražbina uz diskont od 70 posto.

Ponuda je, kako ističu iz Badela, uvjetovana ispunjenjem određenih pretpostavki, a učinci otkupa tražbina trebali bi nastupiti nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe.

Iz Badela naglašavaju da su St. Nicolaus  i Oštrc sudjelovali u postupku odabira strateškog investitora za Badel 1862 u postupku predstrečajne nagodbe objavljenom 11. svibnja prošle godine, u kojem je ponuda tvrtke Meteor iz Đakova ocijenjena najpovoljnijom, te je Meteor pozvan da zajedno s Badelom utvrdi potrebne mjere financijskog i operativnog restrukturiranja, kao sastavnog dijela plana financijskog i operativnog restrukturiranja, o čijem prihvaćanju će odlučiti vjerovnici u okviru postupka predstečajne nagodbe.

Inače, postupak predstečajne nagodbe Badela započet je 23. travnja 2013. godine, a 29. srpnja te godine bio je prekinut, da bi 3. studenoga 2016. po sili zakona bio nastavljen, jer su dugovi kompanije premašili vrijednost temeljnog kapitala.

Ukupne tražbine vjerovnika prema Badelu 1862, utvrđene na predstečajnom ročištu 15. prosinca 2016. godine, iznose 340,7 milijuna kuna, a postupak se nastavlja prijedlogom plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

(Hina)