Dva nova tematska preglednika ˝Radijske postaje˝ i ˝Mjerenja radijskih postaja˝, objavljena su u sklopu interaktivnog GIS portala, na HAKOM-ovim internetskim stranicama, sa ciljem dostupnosti i transparentnosti prikupljenih informacija od javnog interesa.

ZAGREB, 8. srpnja 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) na svojem interaktivnom GIS portalu objavila je dva nova tematska preglednika ˝Radijske postaje˝ i ˝Mjerenja radijskih postaja˝, sa ciljem dostupnosti i transparentnosti prikupljenih informacija od javnog interesa. Strelovit razvoj mreža i tehnologija pokretnih komunikacija prati razvoj i unapređenje mrežne infrastrukture kako bi se zadovoljili zahtjevi za mrežnim kapacitetom i omogućila kvalitetna usluga korisnicima, što između ostalog rezultira i postavljanjem novih baznih postaja. Prije početka rada nove ili nadograđene postojeće radijske postaje operator je dužan HAKOM-u prijaviti podatke o istoj. Na temelju tih podataka HAKOM provjerava usklađenost bazne postaje s dopuštenim razinama elektromagnetskih polja utvrđenim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravlja. U postupku provjere svake pojedine bazne postaje HAKOM proračunava razine elektromagnetskih polja na više točaka povećane osjetljivosti u blizine pojedine bazne postaje, a prema potrebi, radi dodatne kontrole, obavlja i mjerenja na terenu. Postajama koje zadovoljavaju razine zračenja izdaje se potvrda o usklađenosti, kojom se potvrđuje da postavljena radijska postaja ne stvara razine elektromagnetskih polja koje prelaze vrijednosti utvrđene spomenutim Pravilnikom.

Tematski preglednik ˝Radijske postaje˝ prikazuje zemljopisne odrednice baznih postaja operatora pokretnih komunikacija i radijskih postaja digitalne zemaljske televizije (DVB-T) s osnovnim tehničkim podacima (podacima o efektivnim izračenim snagama, usmjerenosti antena, visini antena i tipu instalacije bazne postaje odnosno frekvenciji rada DVB-T postaje).

Tematski preglednik ˝Mjerenja radijskih postaja˝ prikazuje zemljopisne odrednice točaka na kojima je HAKOM izvršio mjerenja elektromagnetskih polja, a za svaku mjernu točku moguće je pristupiti mjernom izvješću. HAKOM je kao točke mjerenja od posebnog interesa za mjerne kampanje izabrao vrtiće i osnovne škole. Prva kampanja mjerenja elektromagnetskih polja u odabranim vrtićima i školama provedena je 2010., a rezultati iste dostupni su u novom tematskom pregledniku. S obzirom na već spomenut razvoj tehnologija i usluga te popratnu izgradnju mrežne infrastrukture, HAKOM je u 2016. odlučio ponoviti kampanju u više od 120 vrtića i osnovnih škola. Mjerenja su u tijeku te će rezultati biti objavljeni po završetku kampanje.

Interaktivni GIS portal dostupan je putem poveznice http://mapiranje.hakom.hr